We Make Noise Denmark (tidligere Beats By Girlz Denmark) arbejder for mere kønsdiversitet indenfor musikproduktion og anden musikteknologi. Det gør vi gennem undervisning, camps og events for primært kvinder og ikke-ciskønnede. 

Kurser forår 2024

Om We Make Noise (tidligere Beats By Girlz)

We Make Noise Denmark

WMN DK tilbyder undervisning i elektronisk musikproduktion for piger, kvinder og ikke-ciskønnede uanset aldre, genre, niveau eller baggrund. Vi afholder blandt andet kurser, camps og talks samt deltager i paneler og debatter. Vi har også lavet podcasten Uhørte Frequenzer, som afmystificerer musikbranchen og tuner ind på debatter om ligestilling og køn.

Lyt til den her


Hvorfor fokus på køn?
Musik er selvfølgelig for alle. Men musikuddannelser og -branche er domineret af drenge og mænd. Vi vil gerne arbejde for mere diversitet i dette billede. Gennem et We Make Noise-forløb bliver deltagerne bedre rustet til at spille og lave musik med alle køn. Samtidig får de gennem vores forskellige aktiviteter nogle rollemodeller at spejle sig i og et fællesskab at være en del af.

We Make Noise USA

Der er kun få kvinder og kønsminoriteter
i musikbranchen. Det ville professor Erin Barra-Jean fra Berklee College of Music gøre noget ved. Hun startede Beats By Girlz i New York i 2011 for at giver piger, kvinder, transpersoner og ikke-binære, adgang til gear, vejledning, kvindelige rollemodeller og undervisning.


Konceptet blev hurtigt populært og spredte sig til flere amerikanske byer og siden globalt. Det handler om at styrke unge og voksne så de får mod på at bruge musikteknologi samt at skabe et fællesskab af viden, samhørighed og glæden ved musik. 

WMN DK opstod i 2018 og var det første chapter udenfor USA.


I 2023 blev navnet ændret We Make Noise for at omfavne alle køn, aldre og genrer, som organisationen arbejder for.

Gennem årene har vi samarbejdet med, modtaget fondsmidler fra, lånt og fået ting af, lavet workshops for, blevet inviteret af og fået gode råd af disse gode organisationer, kommuner, folk, virksomheder og fonde.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

CVR-nr. 41013494